Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda poinformował, że rząd planuje przeznaczyć na rozwój energetyki wiatrowej 3 mld euro, które będą pochodzić z części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Podczas konferencji prasowej wiceminister Buda wspomniał, że proponowana kwota będzie ogromnym zasileniem dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy będą się starali zainwestować w ten sektor.

Kapitał, który Polska otrzyma z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, wynosi 24,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek. Wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy dotacji planowane jest do sierpnia 2026 r.

Do 30 kwietnia br. Polska ma przedłożyć Komisji Europejskiej dokument Krajowego Planu Odbudowy.

Ostateczna alokacja finansowa ma być znana w połowie 2022 r. 70% proponowanych środków zostanie przyznane do końca 2022 r., a pozostałe 30% – do końca 2023 r.

Więcej