Prezes URE skalkulował wysokość przyszłorocznej stawki opłaty OZE płaconej przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Będzie ona ponad dwukrotnie niższa niż w tym roku i wyniesie 90 gr za MWh.

Jak wyjaśnia Rafał Gawin, Prezes URE, spadek ten jest spowodowany głównie przez wysokie ceny energii elektrycznej notowane na giełdzie, co istotnie wpływa na ograniczenie ujemnego salda, o które wnioskują beneficjenci systemów wsparcia przewidzianych ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Wysokość stawki opłaty OZE na 2022 rok została opublikowana w Informacji Prezesa URE nr 66/2021.

Więcej