Prezes URE opublikował zestawienie sektorów i podsektorów energochłonnych, którym przyznał rekompensaty za 2020 r. Przyznawane są one w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. Z wnioskami o rekompensaty wystąpiło 76 firm. Wsparcie zostało przyznane 70 z nich na łączną kwotę ponad 815,5 mln zł.

Niemal 288,6 mln zł otrzymały przedsiębiorstwa działające w przemyśle ciężkim: producenci żeliwa i stali oraz stopów żelaza. Kolejnymi sektorami z największym wsparciem zostały te zajmujące się produkcją nawozów i związków azotowych, chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych oraz papieru i tektury. Tym czterem energochłonnym podsektorom przyznano ponad 600 mln zł rekompensaty, czyli więcej niż 75% wszystkich środków.

Lista wszystkich podmiotów, którym Prezes URE przyznał rekompensaty za 2019 i 2020 rok, dostępna jest w prowadzonym przez UOKiK Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (nr środka pomocowego: SA.53850(2019/N)).

Więcej