2 listopada Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”. Jest to dokument strategiczny, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Wpisuje się on w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej.

Cel strategii to stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Według dokumentu zostaną opracowane programy wsparcia budowy gospodarki wodorowej, jednak pomoc ta obejmie jedynie wodór niskoemisyjny, czyli ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Wsparcie dla produkcji wodoru z paliw kopalnych uzyskają wyłącznie ci, którzy zastosują technologię wychwytywania dwutlenku węgla (np. CCS/CCU).

Strategia zostanie najpierw opublikowana w Monitorze Polskim, a następnie na stronie dot. gospodarki wodorowej.

Więcej