W czwartek opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Projekt został zwolniony z rozpatrywania przez Komisję Prawniczą i skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

W uzasadnieniu podkreślono, że stworzenie planu wynikało z potrzeby zabezpieczenia przestrzeni morskiej dla takich działań jak: rozbudowa potencjału gospodarki morskiej opartej na sieci portów morskich, zapewnienie możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi, przemysłowe i energetyczne wykorzystanie zasobów morza (morska energetyka wiatrowa, górnictwo morskie, rybołówstwo kutrowe czy energetyka jądrowa) oraz trwały i zrównoważony rozwój turystyki nadmorskiej i morskiej.

Zawarte w projekcie rozstrzygnięcia zawierają informacje dotyczące podstawowej funkcji danego akwenu oraz innych dopuszczalnych na nim funkcji, inwestycji celu publicznego, w tym o ich rozmieszczeniu, warunków obronności i bezpieczeństwa państwa czy ustaleń wiążących samorządy województw.

Siedem obszarów przeznaczono na pozyskiwanie energii odnawialnej, w tym energii z wiatru. Na siedemnastu dopuszcza się konstrukcje do poszukiwania, rozpoznawaniu złóż i wydobywaniu węglowodorów.  Pięć akwenów ma pełnić funkcję obronną i służyć zapewnieniu bezpieczeństwa państwa – są to poligony morskie, które są strefami zamykanymi dla rybołówstwa i żeglugi.  Sześć ma funkcję podstawową, czyli ochronę środowiska i przyrody. Obejmują one m. in. morskie obszary Wolińskiego i Słowińskiego Parków Narodowych czy obszary Ławicy Odrzanej i Ławicy Słupskiej.

Projekt rozporządzenia RCL

Więcej