Ministerstwo Klimatu zaproponowało zmianę zasad rozliczania odbiorców energii, którzy zamontują w swoich domach fotowoltaikę. Zgodnie z projektem nowelizacji Prawa energetycznego od przyszłego roku zniknie system opustów.

By zachować prawo do rozliczeń na aktualnie obowiązujących zasadach, prosumenci zamontować i uruchomić taką instalację do 31 grudnia br. Obecnie odbiorca energii pozyskanej dzięki fotowoltaice może rozliczać się ze sprzedawcą energii za pomocą barteru. 80% prądu, który oddaje do sieci w czasie, gdy jest na niego mniejsze zapotrzebowanie (np. porannych), może bezpłatnie odebrać w innych godzinach (np. wieczorem).

Projekt nowelizacji ustawy o OZE zakłada, że każdy, kto uruchomi swoją instalację fotowoltaiczną po 1 stycznia 2022 r., będzie mógł już jedynie sprzedawać nadwyżki energii. Oznacza to, że cena, po jakiej najwięksi sprzedawcy prądu będą musieli kupować energię w dzień, będzie znacznie niższa od tej, po jakiej będą oni sprzedawać prąd wieczorem.

Więcej