Od 1 lipca br. zacznie obowiązywać nowy dokument w procesie przyłączania źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej. Wprowadzony zostanie nowy wzór tzw. deklaracji zgodności. Ma to ujednolicić wymogi w zakresie dokumentacji obowiązującej w relacjach inwestorów z poszczególnymi operatorami sieci.

Nowa wersja dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”. Został on opracowany zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

27 kwietnia 2019 r. weszły w życie nowe procedury przyłączenia do sieci jednostek wytwórczych, w tym odnawialnych źródeł energii. Ta zmiana wynikała z konieczności wdrożenia przepisów unijnych zawartych w powyższym rozporządzeniu. Unijne rozporządzenie NC RfG nałożyło na operatorów sieci z krajów Unii Europejskiej obowiązek wdrożenia nowych procedur w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, testowania oraz wydawania pozwoleń na użytkowanie dla jednostek wytwórczych typu A, B, C i D.

Jednostki wytwórcze:

  • Grupa A – jednostki wytwórcze o mocy od 0,8 kW do 200 kW,
  • Grupa B – źródła o mocy 200 kW – 10 MW,
  • Grupa C – źródła o mocy 10 MW – 75 MW,
  • Grupa D – źródła o mocy ponad 75 MW.

Celem kolejnych zmian, które zaczną obowiązywać od jutra, ma być ujednolicenie wzorów certyfikatów w procesie przyłączania do sieci należących do operatorów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej: Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz PSE.

Nowa wersja dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” wprowadza od 1 lipca wzorzec deklaracji zgodności, którego stosowanie dopuszczono w miejsce certyfikatów w okresie przejściowym mającym potrwać do 27 kwietnia 2021 r. W pozostałym zakresie merytorycznym dokument nie uległ zmianie.

Warunki i procedury

Więcej informacji