Jak podała Agencja Rynku Energii, skumulowana moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wzrosła od lipca o 344,4 MW i wyniosła na koniec sierpnia 5970,8 MW. Oznacza to, że aktualnie całkowita moc fotowoltaiki w naszym kraju przekracza 6 GW.

W ogólnej mocy zainstalowanej w krajowej energetyce odnawialnej udział fotowoltaiki na koniec sierpnia wzrósł do 40% i wyniósł 14 722,4 MW. Wynik ten przewyższyła jedynie energetyka wiatrowa, której moc zainstalowana wzrosła do 6702,3 MW.

W przypadku udziału w produkcji energii elektrycznej fotowoltaika miała znacznie mniejszy udział. W sierpniu elektrownie fotowoltaiczne wprowadziły do sieci 459,9 GWh energii elektrycznej, co daje jedynie 3,17% udziału PV w wytwarzaniu energii w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Więcej