Podczas posiedzenia Sejmu złożono wniosek o odrzucenie projektu noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreślił, że zadaniem projektu jest wsparcie rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, co ma zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Nowe rozwiązania mają przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce.

Jednym z najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie jest uregulowanie procedury związanej z instalacją punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych. Według uzasadnienia przepisy ułatwią montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych, dzięki czemu osoby zainteresowane zakupem takiego rodzaju pojazdu będą mogły ładować go w swoich domach.

Jak oceniają projektodawcy, tego rodzaju model ładowania jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ najczęściej odbywa się podczas nocy, gdy nie korzysta się z pojazdu, a zużycie prądu jest niższe niż w dzień, co stabilizuje pracę sieci energetycznej.

Więcej