28 października został wycofany poselski projekt ustawy o OZE, który w lipcu tego roku złożyła do Sejmu poseł Jadwiga Emilewicz. Jej decyzja była wynikiem zmian wprowadzonych do projektu, które znacząco oddalają go od pierwowzoru.

Mimo to jeszcze tego samego dnia do Sejmu wpłynął nowy projekt ustawy o OZE, który został złożony przez posła Marka Suskiego. Dodatkowo projekt zaczął być procedowany tak szybko, że Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zdążyła już przedstawić jego sprawozdanie. Wprowadzone przez komisję zmiany są niewielkie, a najważniejsza poprawka to przesunięcie wejścia w życie nowelizacji ustawy o OZE na 1 kwietnia 2022 roku.

Więcej