W środę, tj. 21 kwietnia, zawarto w Brukseli porozumienie dot. celów klimatycznych UE w perspektywie 2030 i 2050 r.  Uzgodnienia zakładają, że Unia Europejska przyjmie w ramach tzw. Prawa klimatycznego cel redukcji emisji CO2 na poziomie przynajmniej 55% do roku 2030 w porównaniu do emisji z roku bazowego 1990. Jest to więcej niż cel redukcji emisji CO2 (40%), który UE uzgodniła w 2018 r.

Przyjęto również zobowiązanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli zerowych emisji CO2 netto do roku 2050, jednak cel ten ma obowiązywać jedynie na poziome unijnym i nie podjęto decyzji o przyjęciu takiego zobowiązania indywidualnie na poziomie państw UE.

W związku z przyjętymi uzgodnieniami w Unii Europejskiej ma powstać nowa instytucja mająca doradzać organom UE w sprawach klimatycznych. Będzie się ona składać z 15 ekspertów nominowanych na 4-letnie kadencje.

Wprowadzenie do unijnego prawa uzgodnionych celów będzie jeszcze wymagać formalnej zgody Rady Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Więcej