Projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, który właśnie został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień, wprowadza regulacje dotyczące bezzbiornikowego magazynowania substancji, w tym wodoru dla projektowanej polskiej strategii wodorowej.

Jak zostało napisane w uzasadnieniu, wprowadzono preferencyjne rozwiązania w zakresie opłat za zapewnianie przestrzeni magazynowych, a przewidywana stawka opłaty wynosi 0,00 zł/tys. m3. To rozwiązanie ma zachęcić przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności w tym zakresie. W dodatku podziemne bezzbiornikowe magazynowanie wodoru uznano za inwestycję celu publicznego, podobnie jak w przypadku podziemnego bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów.

Konsultacje nowych zapisów będą trwały 21 dni.

Więcej