Jak ogłosiła Agencja Rynku Energii w lipcu liczba prosumentów zwiększyła się o 29 tys., a na koniec miesiąca w Polsce działało już 631 433 mikroinstalacji prosumenckich, z czego aż 99,9% stanowiły mikroinstalacje fotowoltaiczne. Łączna moc mikroinstalacji prosumenckich przekroczyła 4 GW.

Jedynie niewiele ponad 200 mikroinstalacji wykonano w technologiach innych niż fotowoltaiczna. Złożyły się na nie: mikroelektrownie wodne, mikroinstalacje zaliczone do hybrydowych, mikroinstalacje biogazowe oraz mikroinstalacje biomasowe.

W poprzednich miesiącach liczba przybyłych prosumentów była nieco większa. W czerwcu przybyło ich około 35 tys., natomiast w maju 32 tys., jednak całkowita moc była mniejsza – 212 MW w stosunku do 218 MW zanotowanej przez ARE w lipcu.

Działający w Polsce prosumenci wprowadzili do sieci w lipcu 378,37 GWh energii elektrycznej, w czerwcu 433,31 GWh energii elektrycznej, natomiast w maju 311,73 GWh. Od początku roku mikroinstalacje prosumenckie dostarczyły do sieci już 1,6 TWh energii elektrycznej, z czego mikroinstalacje fotowoltaiczne odpowiadają za aż 1,598 TWh.

Więcej