Anna Moskwa, jako nowa minister klimatu i środowiska, będzie musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, które zostawił dla niej jej poprzednik. Jedną z istotniejszych kwestii jest sprawa Turowa, tym bardziej, że w ostatnich dniach pracy byłego ministra czeskie ministerstwo środowiska oficjalnie zaproponowało wznowienie negocjacji w tej sprawie. Nowa minister będzie musiała pilnie spotkać się ze stroną czeską oraz przekonać do siebie struktury związkowe w Polsce.

Kolejną sprawą jest kwestia ustawy 10 H. Mimo że wiceminister Ireneusz Zyska kilkukrotnie zapewniał, że projekt trafi do Sejmu w tym roku, to nadal niewiele o nim wiadomo. Anna Moskwa powinna zająć się tą kwestią priorytetowo nie tylko dlatego, że na tę ustawę czeka rynek regulacji, lecz także przez wzgląd na budowanie swojej pozycji w rządzie poprzez współpracę z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Ostatnim znaczącym zadaniem jest projekt ustawy dotyczący dodatków dla odbiorcy wrażliwego. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej bądź paliw gazowych będzie miał możliwość złożenia do sprzedawcy wniosek dotyczący m.in.: zawarcia umowy w kwestii zaległych i bieżących należności lub świadczonej usługi obejmującej odroczenie terminu ich płatności etc. Projekt ustawy po raz pierwszy definiuje w polskim prawodawstwie zjawisko ubóstwa energetycznego. Aktualnie został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Później trafi do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, a następnie zostanie przekazany do prac w Parlamencie.

Więcej