Kolejna edycja programu Mój Prąd odniosła sukces. Do NFOŚiGW wpłynęło 177 tys. wniosków o dofinansowanie paneli fotowoltaicznych, przez co nabór zostanie automatycznie wstrzymany z powodu wyczerpania budżetu (534 mln zł).

Mimo że przyjmowanie wniosków zostanie zakończone, to rozpatrywanie i wypłata (po 3000 zł dofinansowania) dopiero ruszy. Dotychczas zatwierdzono 22 listy wniosków o łącznej wartości dofinansowania 8,637 mln zł. Wypłacono również środki finansowe z 11 list na kwotę 4,785 mln zł. Z tego wynika, że od 1 lipca do 5 października rozpatrzono zaledwie 1,7% złożonych wniosków. błędów uniemożliwiających wypłatę dofinansowania.

Więcej