Wiceminister klimatu oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska przedstawił szczegóły zmian w ustawie offshore przemawiając podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2020 w Gdańsku. Ireneusz Zyska wskazał, że list intencyjny o współpracy czterech ministerstw z branżą wiatrową ma inspirować do sformułowania i podpisania umowy sektorowej na wzór brytyjskiej. Ma ona uwzględniać jednak polskie realia i udział podmiotów zagranicznych. –

Chcemy stworzyć agendę, polish offshore sector deal, abyśmy mogli pracować ze wszystkimi podmiotami, które chcą jak największej umowy sektorowej. Trwały intensywne prace nad ustawą offshore i podczas nich analizowaliśmy ponad 1000 uwag przy udziale interesariuszy, takich jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne czy Urząd Regulacji Energetyki. Staraliśmy się rozważyć wszystkie uwagi. Do wczoraj jednak jeszcze wpływały kolejne. Podjęliśmy decyzję, że szóstego lipca po uwzględnieniu niemal stu uwag, ustawa zostanie skierowana do konsultacji międzyresortowych, a następnie trafi na posiedzenie rządu i dalej do Parlamentu – podkreśla wiceminister klimatu oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Wiceminister dodał, że trwały negocjacje nad ustawą z Dyrektoriatem Generalnym Komisji Europejskiej do spraw energetyki (DG ENER). Najbardziej ambitne zmiany to zwiększenie mocy zainstalowanej w pierwszym okresie z 4,6 do 5,9 GW. Będą one korzystać z pomocy publicznej na podstawie decyzji administracyjnej i ten okres wsparcia został wydłużony o 25 lat. Mechanizm rozliczenia został wprowadzony z roku na rok.

Jest przychylność KE wobec tego projektu i mam nadzieję, że zostanie on przyjęty pozytywnie. W interesie Polski i Unii jest zmiana miksu energetycznego opartego na węglu. Mamy szansę na budowę 60-70 tys. nowych miejsc pracy – zaznacza wiceminister klimatu oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Źródło