Europejskie stowarzyszenie branżowe WindEurope opublikowało raport poświęcony energetyce wiatrowej, który uwzględnia dane dotyczące lądowej, jak i morskiej energetyki. W 2020 roku w Europie powstało 14,7 nowych mocy w farmach wiatrowych – o 19% mniej niż w oczekiwano.

Niższe tempo budowy nowych mocy wiatrowych to efekt pandemii. Z blisko 15 GW nowych mocy w wietrze, 80 procent stanowiła lądowa energetyka wiatrowa. Pozostałe moce, to budowa morskich farm wiatrowych. W krajach Unii Europejskiej wybudowano 10,3 GW nowej mocy. Polska zanotowała przyrost 700 MW.

Jak podaje WindEurope, energia z wiatru stanowiła 16% całej wyprodukowanej energii elektrycznej zużywanej w Europie. Stowarzyszenie spodziewa się, że w ciągu najbliższych 5 lat Europa zbuduje 105 GW nowych farm wiatrowych, z których ponad 70% będzie na lądzie. Na koniec 2020 roku całkowita moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce wyniosła 6 614 GW.

Według WindEurope jest to jednak znacznie poniżej tempa potrzebnego do realizacji Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej. Kraje UE planują budowę 15 GW rocznie w latach 2021 – 2025, podczas gdy jednak powinny one oddawać do użytku 17 GW już od tego roku, aby zrealizować nowy, podwyższony cel redukcji emisji Co2 na poziomie 55% w 2030 roku. Zdaniem organizacji rozwój nowych mocy wiatrowych na lądzie i morzu hamują zasady i procedury udzielania zezwoleń.

Więcej