W pierwszym kwartale 2022 roku średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 468,35 zł/MWh

W tym samym czasie wytwórcy sprzedawali energię w kontraktach dwustronnych zawieranych na rynku pozagiełdowym (tzw. kontrakty OTC) średnio po 466,6 zł/MWh.

Jeszcze rok temu energię na rynku konkurencyjnym można było kupić blisko dwukrotnie taniej (średnio po 243,71 zł/MWh). Wtedy różnica między rynkiem OTC a konkurencyjnym była większa i wynosiła ponad 6 zł/MWh.

Więcej w komunikacje URE