Do końca marca każdego roku regulator publikuje średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym: za IV kwartał poprzedniego roku, za cały rok oraz średnie ceny dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

W 2021 r. średnia roczna cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 278,08 zł/MWh. Wyraźny wzrost cen widoczny jest od 2017 roku.

Średnia cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w ostatnim kwartale 2021 roku zanotowała jeszcze większą dynamikę, bo od 2017 r. wzrosła o prawie 100 proc. osiągając w ostatnim kwartale 2021 r. poziom 325,26 zł/MWh.

W 2021 r. średnia cena energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniosła 0,5947 zł/kWh ( 594,7 zł/ MWh). Po lekkim spadku w 2019 r., ceny dla gospodarstw wzrosły o ponad 20 proc.

Więcej informacji oraz wykresy dot. średnich cen energii w zeszłym roku.