Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował ogłoszenia dotyczące wszystkich aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

Zgodnie z opublikowanym na początku kwietnia harmonogramem aukcje odbędą się w dniach od 26 maja do 11 czerwca i zostaną rozstrzygnięte do końca czerwca.

Jak wynika z opublikowanego komunikatu, od 26 maja do 11 czerwca 2021 roku Prezes URE przeprowadzi osiem aukcji, z czego siedem przeznaczonych jest dla nowych instalacji. W sumie w ośmiu aukcjach na sprzedaż trafi ponad 68 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości blisko 24 mld zł.

Ogłoszenia dla każdej z sesji aukcji zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

Kalendarz planowanych aukcji w podziale na poszczególne koszyki aukcyjne dostępny na stronach URE.