Na stronie URE pojawiła się odpowiedź na pytanie o rozbudowę istniejącej instalacji o przyłączoną w tym samym miejscu kolejną instalację, która nie korzysta z systemu wsparcia. Inwestorzy, którzy są beneficjentami systemu świadectw pochodzenia, mają wątpliwości – jeden punkt przyłączenia, dwie instalacje.

Jak wyjaśnia URE, w przypadku uczestnictwa w systemie świadectw pochodzenia nie ma wymogu posiadania przez daną instalację odnawialnego źródła energii wyodrębnionego zespołu urządzeń służących do wyprowadzania mocy do sieci elektroenergetycznej wyłącznie z tej instalacji (w przeciwieństwie do instalacji aplikujących do aukcyjnego systemu wsparcia oraz do systemów taryfy/premii gwarantowanej – systemy FIT/FIP – tam istnieje taki wymóg).

Z tego wynika, że obowiązujący stan prawny nie wyklucza sytuacji, w której jednostki uprawnione do korzystania z systemów wsparcia świadectwami pochodzenia będą niejako „współdzieliły” wyprowadzenie mocy do sieci elektroenergetycznej.

Więcej