Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne, które poprzedzają opracowanie nowej unijnej strategii dedykowanej rozwojowi sektora fotowoltaicznego w Unii Europejskiej. Zgłosić swoje uwagi może każdy obywatel UE. 

Nowa unijna strategia rozwoju fotowoltaiki, która ma zostać zaprezentowana w dalszej części tego roku, ma na celu pełne wykorzystanie potencjału elektrowni fotowoltaicznych w kontekście realizacji celów unijnej polityki klimatycznej, określonej m.in. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

W tym celu unijni urzędnicy chcą zidentyfikować bariery, które stoją na drodze do szerszego wykorzystania energii słonecznej w Unii Europejskiej. W efekcie mają zostać zaproponowane narzędzia, które przełożą się na przyspieszenie inwestycji w fotowoltaikę w UE.

Nowa strategia ma się skupić również na większym wykorzystaniu w systemach fotowoltaicznych komponentów wytwarzanych przez unijny przemysł. Wdrożenie zaproponowanych rozwiązań ma sprawić, że unijni producenci zapewnią sektorowi fotowoltaicznemu konkurencyjną ofertę względem choćby azjatyckiego przemysłu PV, który w ostatniej dekadzie zdominował globalny rynek fotowoltaiczny.

Uwagi w konsultacjach mających pomóc w opracowaniu unijnej strategii fotowoltaicznej będą przyjmowane jeszcze do 12 kwietnia. Można je skierować, korzystając z formularza dostępnego na stronach Komisji Europejskiej pod tym linkiem.

Więcej informacji o możliwościach wsparcia rozwoju sektora fotowoltaicznego.