W czwartek, tj. 25 lutego, Sejm uchwalił nowelizację ustaw o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Posłowie uwzględnili tylko poprawki zgłoszone w II czytaniu przez PiS. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy w całości oraz wszystkie 18 poprawek zgłoszone w drugim czytaniu, które dodatkowo miały negatywną rekomendację Komisji Ochrony Środowiska. Do rządowego projektu Sejm wprowadził jeszcze trzy poprawki redakcyjno-legislacyjne zgłoszone w drugim czytaniu przez klub PiS.

Odrzucone poprawki dotyczyły m. in. kwestii udostępniania na BIP decyzji środowiskowych. Przepadła także poprawka o skreśleniu przepisu określającego tryb udostępniania dokumentacji spraw publikowanych na 14 dni w BIP – odpłatnie, w 30-dniowym terminie i z możliwością odmowy. Odrzucono również pakiet poprawek, które – według autorów – miały prowadzić do wzmocnienia kontroli sądowej decyzji wydawanych na mocy specustaw. Według rządu wprowadzałyby one niepewność prawa i zbyt szerokie możliwości blokowania inwestycji.

Rząd uważa, że projekt w dostatecznym stopniu implementuje dyrektywę EIA i powstał w wyniku dialogu z KE, a nowe przepisy zwiększają uprawnienia przysługujące stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesach inwestycyjnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowe przepisy będą miały zastosowanie bez względu na przepisy poszczególnych ustaw – w tym specustaw – dotyczących wydawania i skarżenia zezwoleń inwestycyjnych. Ustawa przewiduje też zmiany ograniczeń istniejących w specustawach, jeśli chodzi o możliwości stwierdzania nieważności decyzji inwestycyjnych.

Więcej