2 lipca br. senat przegłosował uchwałę o powołaniu komisji nadzwyczajnej ds. klimatu. Licząca ponad 40 senatorów komisja ma zajmować się zagadnieniami m.in. neutralności klimatycznej, wdrażaniu polityki klimatycznych czy gospodarki obiegu zamkniętego.

Zgodnie z uchwałą, zadaniem Komisji jest rozpatrywanie i opracowywanie spraw dotyczących: neutralności klimatycznej, bioróżnorodności, gospodarki w obiegu zamkniętym, strategii przemysłowej na rzecz klimatu, inteligentnego i zrównoważonego transportu, adaptacji do zmian klimatu, w tym ochrony przed powodzią i suszą, strategii „od pola do stołu”.

Komisja ma brać udział w kształtowaniu następujących zagadnień:

  • Polityka klimatyczna, jej wdrażanie w Polsce,
  • Efektywność energetyczna,
  • Rozwoju i wspieranie odnawialnych źródeł energii,
  • Sołeczno – ekonomiczne aspekty transformacji klimatycznej,
  • Zagadnienia edukacji klimatycznej,
  • Finansowanie w zakresie ochrony powietrza i transformacji klimatycznej,
  • Zagospodarowanie wykorzystywanych do wytwarzania energii surowców naturalnych
  • Ochrona powietrza.

Więcej informacji