Sejm w czwartek 15 kwietnia br. uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który zakłada m.in. stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii, wprowadza harmonogram montażu tzw. inteligentnych liczników i przewiduje wydłużenie systemu aukcyjnego dla odnawialnych źródeł energii do końca tego roku.

Posłowie poparli dwie poprawki do noweli w tym jedną do ustawy offshorowej umożliwiając tzw. rolowanie gwarancji w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się produkcją energii z morskich farm wiatrowych. Jak tłumaczono podczas posiedzenia komisji, zmiany spowodują „uelastycznienie obowiązku wnoszenia zabezpieczenia poprzez umożliwienie tzw. rolowania gwarancji i zmianie formy zabezpieczenia w trakcie wymaganego ustawą okresu”.

Resort klimatu i środowiska dodał, że ta zmiana pozwoli ułatwić inwestycje w morskie farmy wiatrowe.

Druga poprawka, jaka uzyskała poparcie, skreśla z ustawy delegację do wydania rozporządzenia określającego zasady zabezpieczające przed profilowaniem osób fizycznych za pomocą danych pomiarowych uzyskanych w ramach centralnego systemu informacji rynku energii. Jak tłumaczono, zasady ochrony danych osobowych w są określone w innych przepisach prawa, w tym w RODO, a profilowanie nie będzie dozwolone.

Więcej