Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska udzielił odpowiedzi na interpelację poselską. Ze słów wiceministra wynika, że na poziomie międzyresortowym analizowane są możliwości zmiany ustawy o OZE w zakresie systemu prosumenckiego i dotyczą one modyfikacji i poszerzenia dotychczasowego modelu.

„(…) Aktualnie na poziomie międzyresortowym analizowane są możliwości zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610) w zakresie systemu prosumenckiego, które zakładają modyfikację i poszerzenie dotychczasowego modelu, a także wprowadzenie zmian w obowiązujących regulacjach, wobec których zidentyfikowane zostały wątpliwości interpretacyjne przez uczestników rynku”.

Wiceminister dodał także, że biorąc pod uwagę dynamiczny przyrost liczby mikroinstalacji w Polsce, istotne jest również zapewnienie bezpiecznej pracy sieci dystrybucyjnych, dla których charakterystyka funkcjonowania wielu rozproszonych źródeł fotowoltaicznych może stanowić zagrożenie wymagające podjęcia stosownych rozwiązań, które w sposób niedyskryminacyjny dla uczestników systemu odciążą sieć elektroenergetyczną w okresach największej produkcji energii ze źródeł PV.

Gdy prace analityczno-koncepcyjne dobiegną kończą oraz zostanie wypracowana ostateczna propozycja modyfikacji modelu prosumenckiego, rozwiązania zostaną poddane konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez kluczowych uczestników rynku.

Więcej