Jak podkreśla Komisja Europejska, energetyka słoneczna będzie istotną częścią unijnej strategii energetycznej, która zakłada zwiększenie udziału zielonej energii w miksie energetycznym do przynajmniej 40% w 2030 r. Szybki oraz efektywny kosztowo rozwój energetyki słonecznej nie zostanie jednak osiągnięty bez współpracy między krajami UE.

Komisja zaznacza, że do rozwoju energetyki słonecznej na terenie Unii potrzebny będzie stabilny łańcuch dostaw, który zapewni przystępne kosztowo instalacje wytwarzane w zrównoważony sposób. Dodatkowo budowa unijnego przemysłu energetyki słonecznej musi uwzględniać maksymalizację korzyści społecznych i ekonomicznych dla lokalnych społeczności.

Konsultacje będą prowadzone do 12 kwietnia 2022 r., zaś sam projekt strategii ma zostać upubliczniony jeszcze w tym roku. Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić kwestionariusz udostępniony na stronach Komisji Europejskiej.

Więcej