Ruszył nabór wniosków dla dużych projektów energetycznych w programie finansowanym z unijnego Funduszu Innowacyjności. Do programu można zgłaszać projekty, których wydatki kapitałowe przekraczają 7,5 mln euro i wykorzystują innowacyjne technologie w zakresie energii odnawialnej, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i magazynowania dwutlenku węgla oraz energochłonnych gałęzi przemysłu.

Projekty będą oceniane jednoetapowo, a za główne kryteria wyboru uznano: stopień innowacyjności, potencjał w zakresie możliwości uniknięcia emisji gazów cieplarnianych, możliwość szerokiego zastosowania technologii, dojrzałość projektu pod względem finansowym i technicznym i efektywność kosztowa.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie wybranych przedsięwzięć wynosi 1,5 miliarda euro. Wnioski można składać do 3 marca 2022 r. Wyniki oceny zostaną opublikowane w trzecim kwartale 2022 r., a przyznanie wsparcia i podpisanie umów o dofinansowanie nastąpi pod koniec roku.

Więcej