Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu wiceminister Ireneusz Zyska poinformował o rozpoczęciu prac nad nowym prawem wodorowym. Według pełnomocnika rządu ds. OZE, bazującego na dotychczasowym doświadczeniu w pracach legislacyjnych, przygotowanie regulacji zajmie około roku, a prawo wodorowe może trafić pod obrady Sejmu i Senatu w połowie 2022 roku.

Jak uważa wiceminister Zyska, wodór i technologie wodorowe odegrają ważną rolę w procesie transformacji energetycznej, jak również w procesie obniżania emisyjności najważniejszych działów gospodarki, szczególnie transportu, energetyki, ciepłownictwa i przemysłu, który to będzie największym beneficjentem i adresatem technologii wodorowych.

Wiceminister Klimatu zaznaczył, że zarówno Polska, jak i cały świat są dopiero na początku technologicznej drogi do gospodarki wodorowej, ale obecnie jesteśmy trzecim w Unii Europejskiej i piątym na świecie producentem wodoru. Mowa tu o technologiach emisyjnych, jednak celem jest uwzględnienia większego udziału technologii nisko- i zeroemisyjnych w procesie produkcji wodoru, m.in. elektrolizy z wykorzystaniem w następnych latach morskiej energetyki wiatrowej.

Wiceminister Ireneusz Zyska wierzy, że Polska może pozostać liderem w Europie i na świecie w produkcji wodoru w technologiach nisko- i zeroemisyjnych jeśli dobrze wykorzysta ten potencjał rozwojowy i intelektualny. Wszystko jednak szybko się zmienia, dlatego tworzone są tzw. doliny wodorowe, w których eksperci, naukowcy i firmy starają się proponować nowe projekty wodorowe. Na tę chwilę planowane jest zwodorowanie autobusów elektrycznych i dodatkowo działa fabryka pociągów w Poznaniu, która tworzy swój pierwszy projekt wodorowy. W planach jest pojawienie się kolejnych projektów wodorowych w wielu fabrykach w całej Polsce.

Michał Piekarski z kancelarii Baker McKenzie wskazał jednak, że w dalszym ciągu największą barierą dla rozwoju gospodarki wodorowej stanowi brak regulacji prawnych w tym zakresie. Podkreślił potrzebę powstania ustawy, która w pełni określi sposób wytwarzania, transportowania, magazynowania oraz używania w gospodarce wodoru w całym kraju, a także istotną rolę wodoru zielonego w tworzeniu planów na przyszłość.

Więcej