W czwartek 15 lipca PSE odnotowały rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim, które wyniosło 24 317 MW.

Według komunikatu, z wstępnych danych wynika, że zarejestrowane o godz. 12.30 zapotrzebowanie na moc wyniosło 24 533 MW, a średnie godzinowe zapotrzebowanie – 24 317 MW. Nie wystąpiły zakłócenia w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Jak również podano, dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla okresu letniego (24 336 MW) została odnotowana 9 lipca 2021 r.

Więcej