4 maja br. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom. Dzięki temu zostanie uruchomiony unijny Plan Odbudowy po COVID-19, którego wartość wyniesie ok. 750 mld euro. Jest on podstawą do wypłaty Polsce pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy mającego wesprzeć kraje UE po kryzysie spowodowanym przez epidemię koronawirusa, a także zapewnić podstawy dla bardziej nowoczesnej i zrównoważonej Europy.

KPO będzie podstawą do wdrażania środków unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności. Polska będzie mogła wykorzystać 28,6 mld euro w formie bezzwrotnych dotacji, a także 34,2 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek ze wszystkich instrumentów Funduszu.

Komponent B pt. „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” opiewa na 14,3 mld euro. Jako jego główny cel wskazuje się „ograniczenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego kraju”.

Więcej