Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027 uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z wpisem, odpowiedzialny za przygotowanie rozporządzenia określającego parametry aukcji na lata 2022–2027 będzie wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał 2022 roku.

Z informacji Stowarzyszenia wynika, że publikacja właściwego projektu rozporządzenia oraz konsultacje publiczne rozpoczną się w następnym tygodniu.