Prezes URE wydał trzy pierwsze decyzje w sprawie wniosków o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW).

W pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Decyzje zostały wydane dla trzech projektów i następujących mocy:

  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. – moc zainstalowana elektryczna MFW 1498 MW,
  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. – moc zainstalowana elektryczna MFW 1045 MW,
  • Baltic Trade and Invest Sp. z o.o. – moc zainstalowana elektryczna MFW 350 MW.

Warunkiem koniecznym, aby uzyskać wsparcie, będzie potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej wytwórcy na dany projekt offshore. Nadal rozpatrywane są wnioski złożone przez kolejnych wytwórców.

Więcej