Podczas konferencji Areopag Energetyki Odnawialnej 2021, organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) Eryk Kłossowski ocenił, że należy przestać wierzyć, że „połączone systemy elektroenergetyczne mają charakter miedzianej płyty i prześlą energię elektryczną skądkolwiek dokądkolwiek w każdych okolicznościach”. Według niego nie uda się usunąć wszystkich ograniczeń rynku energii ani stworzyć konkurencji doskonałej.

Jak podkreślił prezes PSE, istnieją ograniczenia sieciowe, które nigdy nie zostaną usunięte. Wynika to z nieopłacalności, a w dodatku handel nie odbywa się w warunkach konkurencji doskonałej. Według Kłossowskiego „każdy uczestnik rynku ma inne oczekiwane stopy zwrotu, innego rodzaju dostęp do informacji i inną strategię. Właściwie wszystkie założenia neoklasycznej ekonomii w zderzeniu z rzeczywistością rynkową legną w gruzach. Są totalną fikcją i bzdurą piramidalną”.

Zdaniem prezesa PSE Europa potrzebuje rynku wielotowarowego i świadomości o ograniczeniach sieciowych, a także należy stworzyć rynek, na którym ceny są sygnałem lokalizacyjnym.

Więcej