Prekonsultacje PEP 2040 – stanowisko Stowarzyszenia

  • Reading time:1 mins read

Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej w ramach procesu prekonsultacji, mających na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energii, w tym Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040).