14 października przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Jak zauważył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, Polska jest pierwszym państwem w Unii Europejskiej, które zawarło porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej.

Minister klimatu podkreślił, że Polska powinna skierować nowy impuls rozwoju gospodarczego na tory, dzięki którym uda się partycypować w osiągnięciu neutralności klimatycznej, gdzie jednym z jej istotnych elementów będzie właśnie wykorzystanie technologii wodorowych.

Szef resortu klimatu i środowiska przypomniał także, że upowszechnienie wodoru to kluczowa inicjatywa wpisująca się w założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, która w ciągu najbliższych tygodni zostanie przyjęta przez Radę Ministrów.

Więcej