W marcu odnotowano rekordowy wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE, który wyniósł 4 818 019 MWh.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 18 366 529 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się na poziomie 277,63 zł/MWh. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła 293,92 zł/MWh.

W przypadku rynku gazu ziemnego zawarto transakcje o wolumenie 9 992 845 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 93,27 zł/MWh. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) – 92,77 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 042 776 MWh, natomiast średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM – 147,56 zł/MWh dla instrumentu PMOZE_A.

Na Giełdowym Rynku Rolnym sprzedano w systemie aukcji 625 ton pszenicy klasy B. Średnia ważona cena tego towaru wyniosła 990,00 zł/t. Zawarto również pierwszą transakcję na rynku żyta w systemie kursu jednolitego – dla klasy B tego zboża oraz przy cenie 705,50 zł/t.

Więcej