Ministerstwo Infrastruktury opublikowało wyniki postępowania rozstrzygającego prowadzonego w związku z ogłoszeniem nr 1/2022/MFW z dnia 21 stycznia 2022 r. dla obszaru 60.E.3. Spółka PGE Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 uzyskała największą liczbę punktów w postępowaniu dotyczącym obszaru 60.E.3.

Minimum kwalifikacyjne osiągnęli następujący Wnioskodawcy:

1. Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o numerze KRS
0000392105
2. EDF Renewable Offshore Polska I sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim o
numerze KRS 0000956016
3. Cordeneos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o numerze KRS 0000837483
4. POW-Polish Offshore Wind-Co sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o numerze KRS
0000898021

Więcej na portalu wysokienapiecie.pl