Odpowiedzialna za budowę farm wiatrowych na Bałtyku spółka PGE Baltica, należąca do grupy PGE, podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Eolos Floating LiDAR Solutions. Przewiduje on przeprowadzenie pomiaru zasobów wiatru, zafalowania i prądów morskich na potrzeby inwestycji Baltica 1.

W drugiej połowie maja 2022 roku zaczną się zlecone przez PGE badania na Morzu Bałtyckim, za które odpowiedzialna będzie firma Eolos. Potrwają około dwóch lat. Morska farma wiatrowa Baltica 1 o mocy 1 GW ma rozpocząć produkcję energii na początku przyszłej dekady. Projekt ma już pozwolenie lokalizacyjne i warunki przyłączenia do sieci przesyłowej.

– Dwuletni okres pomiarów da nam reprezentatywne dane na temat warunków meteorologicznych panujących na obszarze przeznaczonym pod budowę elektrowni na morzu – mówi Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. – Wyniki pomiarów będą stanowić bezcenną wiedzę dla kolejnych etapów rozwoju tego projektu, w szczególności niezbędną do rozmieszczenia turbin, tak by ich moc wykorzystywana była w sposób jak najbardziej efektywny.

Laser na pływającej boi

W kampanii pomiarowej dla projektu Baltica 1 wykorzystana będzie technologia LiDAR (Light Detection and Ranging) – światło promienia laserowego odbijające się od zawiesin w powietrzu i wracające do urządzenia. Samo urządzenie zamontowane zostanie na pływającej boi. Analiza odbitego sygnału pozwala na oszacowanie prędkości przesuwających się nad nim mas powietrza.

źródło: PGE

Sprzęt stosowany przez Eolos umożliwia wykonanie badań wiatru na wysokości ponad 200 metrów n.p.m. Dodatkowo na boi zmontowane są czujniki służące do mierzenia ruchów fal i prądów morskich.

Obecnie system LiDAR przygotowywany jest do realizacji zadania dla projektu Baltica 1 w zakładach Eolos w Barcelonie. Na początku maja wyruszy do Władysławowa, gdzie nastąpi jego montaż w drugiej połowie maja oraz instalacja na morzu na obszarze wyznaczonym pod budowę farmy wiatrowej.

PGE podpisał umowę na obecne pomiary w grudniu 2021 roku. W 2019 roku firma Eolos prowadziła dla PGE takie same badania na potrzeby projektu Baltica 3.