W środę, 21 kwietnia br., Orsted i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie bezzałogowych pojazdów, dronów, robotyki i zrównoważonego transportu dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Współpraca ma na celu rozwój innowacyjnych technologii oraz ich komercjalizację na polskim i międzynarodowym rynku. Spółki będą dzieliły się wiedzą, wzajemnie wspierały rozwój potencjału biznesowego, prowadziły prace badawczo-rozwojowe oraz opracowywały propozycje projektów i wniosków o dofinansowanie w 2 dziedzinach: pojazdów bezzałogowych, dronów i robotyki oraz zrównoważonego transportu morskiego.

Jak mówi Agata Staniewska, Członek Zarządu Orsted Polska OF Services, ich spółka wysoko ocenia potencjał rynku OZE w Polsce i zamierza aktywnie inwestować w rozwój polskiej morskiej energetyki wiatrowej. Staniewska dodała także, że Orsted bardzo się cieszy, że pierwszy na polskim rynku List intencyjny ich firmy podpisali z Portem Gdynia – ważnym podmiotem dla rozwoju polskiego łańcucha dostaw dla Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Port Gdynia jestem portem podwójnego przeznaczenia: gospodarczym i obronności państwa oraz jako gospodarz HNS, dlatego bezpieczeństwo w jego przypadku jest sprawą priorytetową.  Z tego powodu rozwiązania w tym zakresie wdrażane są we współpracy ze specjalistami oraz dostosowywane do dynamicznie zmieniającego się pod katem technologicznym otoczenia, a także nowych zagrożeń. W wyniku tego Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zdecydował się wdrożyć długofalową strategię dotyczącą dronów.

Więcej