7 grudnia opublikowano w Monitorze Polskim pełną wersję „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” (PSW). Dokument ten określa konkretne cele budowy gospodarki wodorowej i stwarza podwaliny pod działania dotyczące jej rozwoju i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Realizacja celów Strategii doprowadzi do rozwinięcia się poszczególnych regionów Polski m.in. dzięki utworzeniu w nich dolin wodorowych zapewniających rozwój przemysłowych zastosowań wodoru, integrację sektorów, znalezienie partnerów biznesowych, czy też optymalizację procesów i kosztów.

Tekst Strategii i towarzyszących jej dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Więcej