Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało przypomnienie o wejściu w życie nowego rozwiązania polegającego na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustalonej docelowo wg ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net-billing. Dotyczyć ono będzie jedynie tych prosumentów, którzy znajdą się w systemie od 1 kwietnia br.

Dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów i będą mogli z niego korzystać przez kolejne 15 lat. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina również, że w przypadku rozbudowy istniejącej przed 1 kwietnia 2022 r. instalacji fotowoltaicznej systemem rozliczeń obowiązującym prosumenta jest system opustów.

Więcej