30 października weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE. Nowe przepisy zmieniają zasady funkcjonowania systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP. Do 30 czerwca 2047 roku będzie można korzystać z programów pomocy publicznej, co oznacza, że do tego czasu będzie obowiązywało wsparcie w postaci obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie, prawo do dopłaty do ceny rynkowej w ramach systemów FIT/FIP oraz systemu aukcyjnego.

W noweli wprowadzono podwyższenie górnego progu umożliwiającego wpis do rejestru małych instalacji OZE (RMIOZE), co ograniczy obowiązki koncesyjne przedsiębiorców wytwarzających prąd z małych instalacji OZE, dzięki czemu umożliwiony zostanie rozwój inwestycji w tym segmencie. Zmienione zostają również zasady rozliczania dodatniego salda.

Wprowadzono nową definicję małej instalacji OZE – podniesiono górny próg łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej. Za małe instalacje będę uznawane te o mocy większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW. Dzięki tej zmianie wystarczy złożyć stosowne oświadczenie i wniosek o wpis do rejestru MIOZE. Czas oczekiwania na wpis wynosi 21 dni.

Zmiany wprowadziły także możliwość wydłużenia okresu wsparcia w systemach FIT/FIP do 17 lat. Dotyczy to instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, które do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystują jedynie biogaz lub hydroenergię i dla których wcześniej wydawano świadectwa pochodzenia przez minimum pięć lat.

Zmieniono także rozliczanie dodatniego salda dla dużych instalacji z dotychczasowych 15 lat do trzech. Zgodnie z nowymi przepisami będą one odbywać się po upływie każdych pełnych trzech latach kalendarzowych. Przepisy dotyczące rozliczania dodatniego salda odnoszą się również do systemów FIT/FIP.

Więcej