Dzisiaj wchodzą w życie największe od sześciu lat zmiany w zasadach funkcjonowania energetyki prosumenckiej w Polsce. Osoby, które będą zgłaszać przyłączenie mikroinstalacji od dzisiaj, zostaną objęte nowym systemem rozliczeń w formie net-billingu. To najważniejsza, ale nie jedyna, istotna zmiana, która jest wprowadzana na rynku prosumenckim.

Dzisiaj wchodzą w życie regulacje zapisane w ostatniej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, które zostały uchwalone przez Sejm w dniu 29 października 2021 r. i które wprowadzają diametralne zmiany w zasadach funkcjonowania energetyki prosumenckiej w Polsce.

Właściciele nowych mikroinstalacji, a więc źródeł wytwórczych o mocy nieprzekraczającej 50 kW, którzy do wczoraj zdążyli złożyć zgłoszenie przyłączenia do operatora sieci dystrybucyjnej, zachowają prawo do rozliczenia w dotychczasowym systemie opustów. Jeśli złożone do wczoraj zgłoszenie nie będzie poprawne i kompletne, ale w terminie 14 dni uzupełnią je, nadal zachowają prawo do rozliczeń w systemie opustów. Brak prawidłowego uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie będzie już oznaczać możliwość skorzystania tylko z nowego systemu rozliczeń w formie net-billingu – podobnie jak w przypadku wszystkich prosumentów, którzy zgłoszą przyłączenie począwszy od 1 kwietnia.

Więcej informacji nadchodzących zmianach dla prosumentów.