14 października zostało podpisane „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”, do którego przystąpiło 138 podmiotów reprezentujących różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru ma być znaczące. Jak zakłada Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dzięki zaktywizowaniu polskich naukowców i przedsiębiorców do 2030 r. uda się osiągnąć przynajmniej 50-procentowy krajowy wkład w inwestycjach związanych z wodorem.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, zaznaczył, że w porozumieniu zapisano wskaźnik tzw. local content, na poziomie nie niższym niż 50% łącznej wartości w roku 2030 r. Jak szacuje resort klimatu wartość dodana dla polskiej gospodarki z tytułu osiągnięcia tego wskaźnika może sięgnąć od 343 do 870 mln euro.

Więcej