W środę Komisja Europejska przyjęła szereg propozycji legislacyjnych, które mają dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (netto) o przynajmniej 55% do roku 2030 w porównaniu z rokiem 1990.

Propozycje legislacyjne przyjęte przez KE dotyczą m.in.: zwiększonego wykorzystania energii odnawialnej, większej efektywności energetycznej, szybszego wprowadzenia niskoemisyjnych środków transportu oraz infrastruktury, a także paliw, które je wspierają, czy też wprowadzenia narzędzi do ochrony i rozwoju naszych naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla. Wśród konkretnych propozycji komisji znalazło się również obniżenie ogólnego pułapu emisji i zwiększenie rocznego tempa ich redukcji.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej wskaże ambitniejszy wiążący roczny cel ograniczenia energii na szczeblu UE. Doprowadzi to do ograniczenia ogólnego zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych, a także rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego.

Więcej