Komentarz prawnika

Przegląd istotnych zmian w prawie budowlanym

Ustawodawca w 2022 r. wprowadził szereg istotnych zmian w prawie budowlanym. Najważniejsze z nich dotyczą dalszej cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Wprowadzono m.in. możliwość prowadzenia dziennika budowy oraz cyfrowej książki obiektu w postaci elektronicznej, a także elektroniczny centralny rejestr osób …

Legislacja

Draft act amending the act – Code of Commercial Companies and some other acts

He appeared in the list of legislative and program works of the Council of Ministers Draft act amending the act – Code of Commercial Companies and some other acts. According to the justification, the aim …