Wpis numer 2 – bez tytułu

Dużo się dzieje w branży energetycznej, zarówno Ministerstwo Klimatu jak i Ministerstwo Rozwoju podejmują szereg inicjatyw legislacyjnych mających na celu uporządkowanie sytuacji inwestycyjnej związanej z odnawialnymi źródłami energii. Zaproponowano zmianę bardzo kontrowersyjnej ustawy odległościowej, wstrzymującej de facto inwestycje w lądowe …

Tworzenie nowego ładu energetycznego – obowiązek legislacyjny i decyzyjny.

W ostatnim czasie obserwujemy intensyfikację inicjatyw i działań legislacyjnych ze strony Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska i Ministerstwa Rozwoju, w zakresie przywrócenia możliwości inwestycyjnych, a co za tym idzie rozwoju źródeł wytwarzania energii odnawialnej. Być może świadomość zagrożeń wynikających z …