ACCIONA ENERGY POLAND SP. Z O.O.

EDF EN POLSKA SP. Z O.O.

EDP RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.

Greenvolt power poland

RWE RENEWABLES POLAND SP. Z O.O.

RESPECT ENERGY

E.ON EDIS ENERGIA

MARTIFER RENEWABLES S.A.

ORSTED POLSKA

TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Sonnedix Poland

DTEK Renewables

Qualitas Energy Renewable Services

Mercer solar

Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.