Stanowisko Stowarzyszenia dotyczące rekompensat z tytułu ograniczenia wytwarzania energii z OZE

Stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC74), dotyczące problematyki mechanizmu…

Czytaj dalejStanowisko Stowarzyszenia dotyczące rekompensat z tytułu ograniczenia wytwarzania energii z OZE

Prezes URE publikuje średnią cenę energii elektrycznej z rozliczeń wytwórców w ramach grup kapitałowych

Średnia cena energii elektrycznej w umowach wytwórców z podmiotami z własnych grup kapitałowych, które wykonane były w I kwartale 2023 roku, wyniosła 864,02 zł/MWh. Komunikat URE

Czytaj dalejPrezes URE publikuje średnią cenę energii elektrycznej z rozliczeń wytwórców w ramach grup kapitałowych

TGE: Raport „Wpływ zmian regulacyjnych na rynek energii w Polsce. Nowy model rynku?”

Raport Towarowej Giełdy Energii oraz kancelarii „Wpływ zmian regulacyjnych na rynek energii w Polsce. Nowy model rynku?” zawiera analizę mechanizmów regulacyjnych wprowadzonych na rynkach energii z powodu sytuacji geopolitycznej, ocenę…

Czytaj dalejTGE: Raport „Wpływ zmian regulacyjnych na rynek energii w Polsce. Nowy model rynku?”